Koolstofdioxide

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar sterk toegenomen. Dit komt onder andere door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen en gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde. CO2 draagt voor zo’n 50 to 60% bij aan klimaatverandering. Reden genoeg dus om onze uitstoot eens flink omlaag te brengen.

Omdat veel van onze stroom grijs is, en dus afkomstig is uit fossiele brandstoffen, komt er veel CO2 vrij bij ons stroomgebruik. In 2007 werd er in Nederland 118 463 miljoen kWh aan elektriciteit verbruikt.[1]. Als je er van uit gaat dat een Nederlandse kWh gemiddeld vergezeld gaat van 453,3 gram koolstofdioxide[4], dan is er 53 699 277 000 kilogram CO2 in 2007 uitgestoten. Dit getal is zo groot dat het voor velen niet te vatten is. Wat beter te visualiseren is het aantal kilos CO2 dat een gemiddeld Nederlands huishouden uitstoot als het grijze stroom gebruikt. Dat is 1500 kilogram CO2 per jaar.

Hieronder vindt u de Nederlandse stroombedrijven met - indien bekend - de hoeveelheid stroom die ze per jaar verkopen. Met deze gegevens is uitgerekend voor hoeveel kiloton CO2 ieder bedrijf de verantwoording heeft.

Tabel: Uitstoot CO2 door stroombedrijven

Bedrijf Percentage fossiel CO2
anode 84.4% 463.0g
Atoomstroom - -
Budget Energie - -
Delta 72.8% 421.3g
DGB Energie 86.0% 425.0g
DGB Energie 86.0% 425.0g
Dong 42.3% 208.0g
E.ON AG 67.0% 430.0g
E.ON Benelux 74.0% 361.0g
Electrabel 41.2% 204.0g
Eneco 49.6% 184.0g
Energie:direct 69.4% 354.8g
Essent 60.1% 307.9g
GDF Suez 67.2% 359.0g
Greenchoice - -
HVC energie - -
Innova Energie - -
MainEnergie - -
NLEnergie - -
Nuon 79.2% 392.2g
Oxxio 10.2% 46.0g
Qwint - -
Raedthuys - -
Robin Energie 86.0% -
RWE Groep 81.0% 792.0g
Scholt Energy Control 76.0% 374.4g
UnitedConsumers (Electrabel) - -
Vattenfall 48.1% 465.0g
Windunie - -
Windvogel - -
Woonenergie - -
Inhoud syndiceren